Archive — Wallpapers
Dynasty Warriors 8 Wallpapers

Below is all the wallpapers available within the gallery menu of Dynasty Warriors 8. images are categorized per faction and per character ID.

Table of Contents

Wei

Xiahou Dun

Dian Wei

Zhang Liao

Cao Cao

Xu Zhu

Xiahou Yuan

Xu Huang

Zhang He

Cao Ren

Cao Pi

Zhenji

Cai Wenji

Jia Xu

Pang De

Wang Yi

Guo Jia

Yue Jin

Li Dian

Yu Jin

Wu

Zhou Yu

Lu Xun

Sun Shangxiang

Gan Ning

Sun Jian

Taishi Ci

Lu Meng

Huang Gai

Zhou Tai

Ling Tong

Sun Ce

Sun Quan

Xiaoqiao

Daqiao

Ding Feng

Bu Lianshi

Lu Su

Han Dang

Zhu Ran

Shu

Zhao Yun

Guan Yu

Zhang Fei

Zhuge Liang

Liu Bei

Ma Chao

Huang Zhong

Wei Yan

Guan Ping

Pang Tong

Huang Yueying

Jiang Wei

Liu Shan

Zhang Xingcai

Ma Dai

Guan Suo

Bao Sanniang

Xu Shu

Guan Xing

Zhang Bao

Guan Yinping

Fa Zheng

Jin

Sima Yi

Sima Shi

Sima Zhao

Deng Ai

Wang Yuanji

Zhong Hui

Zhuge Dan

Xiahou Ba

Guo Huai

Jia Chong

Wen Yang

Zhang Chunhua

Other

Diaochan

Lu Bu

Dong Zhuo

Yuan Shao

Zhang Jiao

Meng Huo

Zhurong

Zuo Ci

Chen Gong

Lu Lingqi

Special

Special

Ladies

Calendar