Oleron
Oleron View
Oni
Oni View
Panthro
Panthro View
Patroklos Alexander
Patroklos Alexander View
Paz
Paz View
Perseonn Balthasaar
Perseonn Balthasaar View
Phoenix
Phoenix View
Pierce
Pierce View
Poison Ivy
Poison Ivy View
Poseidon
Poseidon View
Pullum Purna
Pullum Purna View
Pyros
Pyros View
Pyrrha Alexandra
Pyrrha Alexandra View
Qi Ling
Qi Ling View
Huang Qing-Long
Huang Qing-Long View
Ra
Ra View
Rachel
Rachel View
Queen Rafflesia Alraune
Queen Rafflesia Alraune View
Lady Raia Drake
Lady Raia Drake View
Raiden
Raiden View
Raiden (Metal Gear)
Raiden (Metal Gear) View
Raven
Raven View
Raziel
Raziel View
Rebellia Artemicia
Rebellia Artemicia View
Reiji
Reiji View
Rei-mi Ji
Rei-mi Ji View
Renn Dantalion
Renn Dantalion View
Richter Belmont
Richter Belmont View
Richter Formalhaut
Richter Formalhaut View
Riese
Riese View
Rikku
Rikku View
Rinoa Heartilly
Rinoa Heartilly View